White Feathers (English + Catalan versions)

white-feathers-2

ENGLISH:

Fragile white feathers

fighting against the wind.

Such are the harsh lives

of most people surviving

through arts and poetry.

 

I watch her in the distance.

She sits alone, at the back,

eyes closed. Listening

to the magic flow.

The smoothness of poetry –

She revels in it.

 

Next time I approach her

we become friends.

 

She lives in a temple in Chinatown,

diabetes and COPC from her worksite

with short-term memory loss.

Her body in constant pain.

 

Do you know Justice?

One of her poems

took her eight years to write.

But how wonderful it is.

I feel touched.

 

She read us a sad one,

so poignant, speaking of

what an empty house

has become after generations.

 

I met Little Eddy at that

space of creativity.

Short, small body.

Smokes non-stop.

 

I can’t understand

What he says.

But I do understand

His art. And his poetry.

 

He opens his portfolio

while sitting on the bus.

Showing us his art.

A Betty Boop adorer

drawing sarcastic characters,

Donald Trump et al.

Making us laugh.

Having a good time.

 

His poems have reached us,

Speaking of love-dreams and

Impending death from

lung cancer.

 

Justice and Little Eddy

Tenacious. White Feathers.

Clinging onto life.

Fighting to breathe.

 

 

CATALÀ:  Plomes blanques

 

Plomes blanques fràgils

lluitant contra el vent

així són les dures vides

de molta gent sobrevisquent

amb les arts i la poesia.

 

La miro en la llunyania.

Seu sola, a la part posterior,

els ulls tancats, escoltant

el màgic fluir,

la suavitat de la poesia.

S’hi delecta.

 

La propera vegada m’hi apropo,

ens fem amigues.

 

Viu en un temple de Chinatown.

El treball la tornà diabètica,

perd memòria a curt termini

El cos en constant dolor.

 

Coneixes la Justícia (1)?

Un poema li costà

vuit anys d’escriure.

Però que meravellós és.

Em sento conmoguda.

 

Un de trist ens va llegir,

de manera emotiva, parlant

del que una casa buida ha esdevingut

després de generacions.

 

Vaig conèixer en Little Eddy

en aquest espai de creativitat.

Baix d’estatura, cos petit,

fuma sense parar.

 

No puc entendre el que diu.

Però sí que entenc el seu art.

I la seva poesia.

 

Obre la seva col.lecció

mentre seiem a l’autobús.

Ens mostra el seu art.

De la Betty Boop gran admirador

dibuixant personatges sarcàstics,

Donald Trump et al.

Fent-nos riure.

Passant un bon moment.

 

Els seus poemes ens han conmogut

parlant de somnis d’amor

i de la mort imminent:

càncer de pulmó.

 

La Justícia i en Little Eddy

Tenaços. Plomes blanques.

Aferrant-se a la vida

Lluitant per respirar.

 

(1) El nom original en anglès és Justice.

 

Advertisements

2 thoughts on “White Feathers (English + Catalan versions)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s