My dancing videos

ENGLISH: In my free time I love dancing. Here are a few videos I have made.

CATALÀ. En el meu temps lliure m’agrada ballar. Aquí hi ha alguns videos que he fet.